Skip to content

Veilig Vervoer van Accu’s: Bescherming is Cruciaal

Accu’s hebben een essentiële rol in ons dagelijks leven, vooral in elektrische voertuigen en draagbare elektronica. Echter, het vervoer van gebruikte accu’s is aan strikte wetgeving gebonden, met als doel de veiligheid van het transport en het voorkomen van potentieel gevaarlijke situaties. In dit blogbericht bekijken we de UN P-Codes die van toepassing zijn op het transport van accu’s en ontdekken we de beste manieren om accu’s te beschermen tijdens vervoer.

UN P-Codes en Transporteisen

Volgens de ADR-9 wetgeving zijn gebruikte accu’s onderhevig aan specifieke UN P-Codes, waaronder P903, P908, P909, en P911. Het is van essentieel belang om te weten welke code van toepassing is op het specifieke type accu dat wordt vervoerd. Het correct volgen van deze codes is cruciaal voor het waarborgen van een veilig transport.

Bescherming tegen warmteontwikkeling

Om accu’s te beschermen tegen gevaarlijke warmteontwikkeling tijdens transport, moeten ze worden ingesloten met niet-ontvlambaar en niet-geleidend thermisch isolatiemateriaal, zoals voorgeschreven in ADR P908. Alleen materialen die voldoen aan deze criteria mogen worden gebruikt als kussenmateriaal. Deze maatregel is van groot belang om de kans op incidenten te minimaliseren.

Veilig vervoer met een UN goedgekeurde Veiligheidskoffer

Wanneer een accu onderweg moet worden vervangen, is het verstandig deze te vervoeren in een UN-goedgekeurde veiligheidskoffer. Wettelijk gezien is het niet toegestaan om accu’s los te vervoeren. Deze veiligheidskoffer beschermt niet alleen tegen trillingen en schokken (ADR P908-911), maar komt ook van pas voor fiets servicemonteurs die onderweg zijn. Het voorkomt ongewenste reacties en schade die kunnen optreden als een instabiele accu wordt geactiveerd.

Voorkom instabiele ontwikkeling

Het risico van instabiele accu-ontwikkeling is niet te onderschatten. Accu’s kunnen uitdijen, schadelijke rook ontwikkelen en zelfs exploderen bij verdere temperatuurstijging. In het geval van lekkende cellen of batterijen moet inert absorberend materiaal worden toegevoegd om elektrolyt op te vangen, zoals voorgeschreven in ADR P908. De schade bij een accu-incident kan enorm zijn, en conventionele blusmiddelen zijn vaak niet effectief.

Voorkomen is beter dan Genezen

Om potentiële rampscenario’s te voorkomen, is het raadzaam om accu’s altijd in een accu veiligheidskoffer te plaatsen tijdens het opladen in huis of in de schuur. Bij koude temperaturen is het belangrijk om de accu mee naar binnen te nemen om energieverlies te minimaliseren. Door deze voorzorgsmaatregelen te nemen, kan de ontwikkeling van gevaarlijke situaties worden geminimaliseerd, waardoor zowel jij als je omgeving worden beschermd tegen ongewenste schade en gevaren. Veiligheid staat voorop bij het vervoeren en opslaan van accu’s, en het naleven van de voorschriften is een absolute must.

Back To Top