Skip to content

Hoe richt u uw accu veiligheidskast juist in?

Belang van een accu veiligheidskast

Een accu veiligheidskast is essentieel om lithium-ion accu’s waaronder accu’s van elektrische fietsen/ e-bikes veilig in uw onderneming te kunnen bewaren en op te kunnen laden. Daarnaast eisen steeds meer verzekeraars dat ondernemingen die zich bezighouden met e-bike accu’s een accu veiligheidskast hebben. De reden hiervoor is dat door een accu veiligheidskast de kans op een brand door toedoen van lithium-ion accu’s nihil wordt.

Inrichting accu veiligheidskast

Het aanschaffen van een accu veiligheidskast is dus de eerste stap, echter weten veel ondernemingen met een accu veiligheidskast nog niet dat ook de manier waarop de accu’s bewaard en opgeladen worden belangrijk is.

Laten we dit aan de hand van twee voorbeelden uitleggen, het eerste voorbeeld laat de verkeerde manier van het bewaren van accu’s zien, terwijl het tweede voorbeeld de juiste manier laat zien.

1: Verkeerde manier inrichting accukast

Slechte opslag e-bike accu's

Het merendeel van de veiligheidskasten bevat een ingebouwd blussysteem dat bij een brand in de accu veiligheidskast deze automatisch blust. Echter als de hoeveelheid accu’s en batterijen in de kast de groot is, kan de blusstof niet bij alle accu’s terecht komen en dus ook niet alle accu’s blussen. Dit heeft als gevolg dat de brand in de accu veiligheidskast niet geblust kan worden en alleen maar heviger wordt. Hierdoor zullen de legborden tussen de verschillende lagen niet kunnen voorkomen dat de brand overslaat van het ene naar het andere compartiment.

2: Juiste manier inrichting accukast

Voorbeeld accukast goed

In dit voorbeeld is duidelijk te zien dat alle accu’s een aantal centimeter uit elkaar liggen en dat de accukast niet te vol ligt. Hierdoor kan de aerosol blusstof bij een brand gemakkelijk alle accu’s bereiken en deze blussen waardoor de rest van uw onderneming geen gevaar loopt.

Maak een instructie voor uw personeel

Wij zien dat het vaak verkeerd gaat bij de inrichting van de accu veiligheidskast aangezien het personeel niet op de hoogte is van hoe een accukast ingericht dient te worden. Daarom is het belangrijk om een instructie te maken voor uw personeel en deze bijvoorbeeld op de veiligheidskast te plakken. Het is belangrijk dat hierin het belang wordt aangegeven van het op de juiste manier inrichten van de accukast. Benadruk in ieder geval het volgende:

  • Tussen iedere accu moet 2 centimeter ruimte zitten zodat de blusstof, bij een brand, deze brand kan blussen.
  • De accukast mag niet te vol liggen, want als de accukast te vol ligt met opgestapelde accu’s kan de blusstof ook niet de brand blussen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons of stuur een mail naar lboers@c-parts.nl.

Back To Top