Content voor Ingelogde Gebruikers

Zo bestrijdt u in 6 stappen een brandende accu!

Oorzaken van een lithium-ion accubrand

Een lithium-ion accubrand wordt meestal veroorzaakt doordat er sprake is van kortsluiting in de accu. Een kortsluiting kan komen doordat de accu is blootgesteld aan hoge of juist lage temperaturen, dat de accu te lang opgeladen is of dat er gebruik is gemaakt van een niet originele oplader. Een andere veel voorkomende oorzaak is dat de accu gevallen is.

Het probleem bij al deze oorzaken is echter dat de beschadigingen niet van de buitenkant te zien zijn, waardoor er meestal wordt gedacht dat er niks ernstigs aan de hand is. Het is echter (al helemaal bij een val van een accu) belangrijk om de accu zo snel mogelijk te laten testen bij de plaatselijke tweewielerspeciaalzaak. Dit om te voorkomen dat de accu door mogelijke beschadigingen op een later moment alsnog in brand kan vliegen. Alleen wordt dit helaas om dit moment nog te weinig gedaan.

Het proces bij een lithium-ion accubrand

Mocht de accu daadwerkelijk beschadigd zijn geraakt en de accu wordt niet getest, dan is het niet te voorspellen wanneer dit eventueel kan leiden tot accubrand. Mocht er sprake zijn van een accubrand, dan zal de accu door de volgende fases heen gaan:

1. De accu begint met het uitstoten van giftige rook;
2. De accu zal in brand vliegen;
3. De accu zal exploderen.

De reden dat een accu in brand kan vliegen en vervolgens kan exploderen komt doordat lithium-ion oplossingen van lithiumzouten bevatten en geen wateroplossingen. Naast dat de accu in brand vliegt en explodeert, zal er ook fluorwaterstof, koolstofmonoxide en koolstofdioxide vrijkomen. Dit zijn bij een hogere temperatuur allemaal zeer giftige stoffen die bij inademen voor levensgevaarlijke complicaties kunnen zorgen.

Naast dat er giftige rook uit de accu komt, zullen ook verschillende bijtende zuren de accu verlaten. Deze zuren zorgen voor ernstige brandwonden die veel pijn doen en moeilijk genezen. Verder kunnen de zuren bij contact met de ogen blindheid als gevolg hebben.
Om dit te voorkomen is het belangrijk om te weten wat u moet doen bij een accubrand en wat u hiervoor in huis moet hebben.

Stappenplan bij lithium-ion accubrand

Mocht de brand in een beginnende fase zijn, volg dan de volgende stappen:

Bel 112 Brandweer

1. Bel 1-1-2 en meld dat er sprake is van een lithium-ion accu brand;
2. Zet het gasmasker op om te voorkomen dat u de giftige rookgassen inademt;
3. Doe handschoenen aan die bestand zijn tegen zuren en andere bijtende stoffen;
4. Verplaats de batterij, mits dit veilig is, uit de buurt van brandbare materialen;
5. Open ramen en deuren zodat de rook snel naar buiten kan;
6. Pak een blusmiddel dat bedoeld is om lithium-ion branden te blussen en blus de accu. Wij bieden hiervoor de LithEx AVD brandblussers aan.
(Met een normale brandblusser is dit bij een E-Bike accu niet mogelijk!)

Mocht de accu niet alleen maar roken, maar ook al in brand staan, breng dan uzelf en uw omgeving in veiligheid en bel direct 1-1-2. Meldt hierbij dat er sprake is van een lithium-ion brand. Neem als u twijfelt nooit een risico met uw of andermans leven.

Voorkomen is beter dan genezen

C-Parts biedt meerdere oplossingen om een accubrand te voorkomen. Zo kunnen accu’s waarover u twijfelt opgeborgen worden in een brandveilige Accu Veiligheidskast of brandveilige E-Bike Accu Veiligheidskoffer. Zo kunt u voordat een brand ontstaat de gevolgen ervan voorkomen.

Scroll naar boven