Skip to content

Hoe verzend je een (beschadigde) e-Bike accu?

Het verzenden van een E-Bike accu, waaraan moet u voldoen?

Het gevaar van e-Bike accu’s is al langer bekend. Zo zijn er veel regels voor het verzenden, opslaan en retourneren van zowel nieuwe als beschadigde E-Bike accu’s. Desondanks is dit bij weinig ondernemers bekend. Zo worden er op dit moment onder andere nog beschadigde e-Bike accu’s met garantie in een normale doos teruggestuurd, terwijl dit helemaal niet toegestaan is.

Om een e-Bike accu te mogen verzenden moet je volgens de wetgeving aan een aantal eisen voldoen. Deze is afhankelijk van de staat waarin de accu die opgestuurd dient te worden verkeerd.

Hierbij wordt er volgens de ADR (Overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg) onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende staten waarin de accu’s kunnen verkeren:

  1. Goed functionerende lithium-ion batterijen (nieuw/gebruikt) (P903/LP903);
  2. Prototypes lithium-ion batterijen (nieuw/gebruikt) (P910);
  3. Lithium ion batterijen aangeboden ter recycling (P909);
  4. Defecte/beschadigde maar wel stabiele lithium-ion batterijen (P908/LP904);
  5. Defecte/beschadigde en tevens instabiele lithium-ion batterijen (P911).
Codes soorten accu's

Het gevaar van het vervoeren van accu’s die defect zijn, is dat ze gaan reageren op een beweging of actie tijdens het vervoeren en hierdoor “geactiveerd” worden. Dit houdt in dat het proces van het uiteindelijk in brand vliegen en exploderen van de accu in gang treedt. De fases die hiertoe leiden zijn als volgt:

  1. De accu begint met het uitstoten van (giftige) rook;
  2. De accu begint met vonken;
  3. De accu vliegt in brand
  4. De accu zal exploderen waardoor het de brand versterkt.

Dit is de reden dat postvervoerders zoals PostNL en DHL geen gebruikte e-Bike accu’s accepteren.

Oplossing met e-Bike Accu Transport Box

Speciaal hiervoor is er door C-Parts een verpakking ontwikkeld met niet-brandbare en niet-geleidende isolatiekussens die voldoet aan de P908. Dit is de e-Bike Accu Transport Box.

Indien er gebruikt wordt gemaakt van een verpakking die voorzien is van de speciale brandkussens, zal de schade altijd beperkt blijven en zal de brand niet buiten de doos komen.

Je denkt waarschijnlijk: ‘Kan een kartonnen verpakking met speciaal ontwikkelde isolatiekussens wel 650°C weerstaan?’. Om dit te bewijzen is er een brandtest uitgevoerd met een lithium-ion-accu van een e-Bike in onze e-Bike Accu Transport Box. Hieronder ziet u de fases van tijdens deze test.

Fase 1: Box tijdens de test

Er is sprake van een kortsluiting, dit heeft als gevolg dat er giftige rook uit de Accu Transport Box komt. Daarnaast is de accu bezig met het verhitten tot een temperatuur van maximaal 650°C. Het speciale isolatiemateriaal voorkomt het ontstaan van een open vuur. Dit zorgt ervoor dat de buitentemperatuur onder de 35°C blijft.

C-Parts Transport box tijdens brand

Fase 2: Box na de brand

Als de accu uitgebrand is, is dit het resultaat. De e-Bike Accu Transport Box is niet in brand gevlogen en heeft alleen een roetvlek. Als dezelfde reactie plaats had gevonden buiten deze doos dan was alles in de omgeving van de accu zwaar beschadigd/ in brand gevlogen. Met alle gevolgen van dien.

C-Parts Transport box na brand

Fase 3: Box geopend na de brand

Hieronder is de geopende e-Bike Accu Transport Box te zien. Zoals duidelijk te zien is, zijn de isolatiekussens niet in brand gevlogen, maar is in het midden wel duidelijk de ontplofte en gesmolten accu te zien.

Accu in C-Parts Transport box na brand

Fase 4: Restant accu na de brand

Er is daadwerkelijk niks meer over van de accu, op de gesmolten resten na dan.

Restant accu na brand

Om de veiligheid van mensen te waarborgen, is de e-Bike Accu Transport Box de ideale oplossing voor het verzenden van gebuikte accu’s. Zeker aangezien de verzender altijd verantwoordelijk is voor de gevolgen van een verzending en dus ook voor een in brand vliegende accu.

Wil je de video van deze test zelf bekijken? Stuur een mail naar lboers@c-parts.nl.

Back To Top