Skip to content

Aan welke wetgeving moet een accu veiligheidskast voldoen?

Wetgeving Brandveiligheid accu’s van elektrische fietsen nu

De huidige wetgeving betreffende het opslaan van accu’s van elektrische fietsen heet de PGS 15. Binnen deze wetgeving zijn er verschillende normen gesteld waaraan veiligheidskasten voor de opslag van onder andere accu’s van elektrische fietsen aan moeten voldoen. Dit zijn de volgende:

Een accu veiligheidskast die voor het eerste gebruik werd vóór 1 januari 2006 moet ten minste voldoen aan NEN 2678. Verder moet een accu veiligheidskast die geproduceerd is na 1 januari 2006 aan de NEN-EN-14470-1 voldoen.

Norm NEN-EN-14470-1

Deze norm kent 4 categorieën van brandwerendheid. Dit zijn 15, 30, 60 en 90 minuten.
Afhankelijk van de toepassing van brandveiligheid opslagkast moet gekozen worden voor een bepaalde veiligheidsklasse (Minimaal 30, 60 of 90 minuten).

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen die onder PGS 15 vallen is het type met 15 minuten brandwerendheid niet geschikt.

Inrichting Norm NEN-6069

Daarnaast moet er bij accu veiligheidskasten die voor het eerst gebruikt zijn na 1 januari 2006 een productcertificaat aanwezig zijn. Hieruit moet blijken dat de veiligheidskast voldoet aan de norm NEN-6069 (ook wel Weerstand Branddoorslag en Brandoverslag (WBDBO) genoemd). Dit betekent dat de kast vlamdicht en stabiel is en dat bij brand de temperatuur aan de buitenkant van de kast niet boven een vooraf vastgelegde thermische drempel kan stijgen.

Hierbij is het belangrijk om te weten dat er een verschil is tussen de WBDBO-norm en brandwerendheid. Zo betreft de WBDBO-norm de eis volgens het bouwbesluit van de kast. Met brandwerendheid wordt de constructie van de veiligheidskast bedoeld waarmee aan de WBDBO-norm voldaan moet worden.

Europese norm

Overeenkomstig de Europese norm EN-14470-1 moet aan de buitenkant van de kast de volgende informatie zijn aangebracht:
• Gevaarsymbool vuur, open vlam, roken verboden overeenkomstig ISO 3864;
• Gevaarsymbool brandgevaarlijke-stoffen overeenkomstig ISO 3864;
• De van toepassing zijnde norm, bij nieuwe kasten vanaf mei 2004 moet dit zijn: EN-14470-1 of
• NEN-EN-14470-1;
• De brandwerendheid prestatie van de kast, aangegeven in type 30, 60 of 90.

Informatie

Ook in of op de kast de volgende informatie zijn aangebracht:
• Naam of merk van de producent;
• Model nummer en jaar van productie;
• Maximum toegestane emballage;
• Maximale belasting legbord.

Testrapport

Om aan te tonen dat de kast ook daadwerkelijk als een bepaald type is getest, dient de leverancier een testrapport met de kast mee te leveren. Dit testrapport bestaat uit een samenvatting van het onderzoek waarin wordt verwezen naar het volledige testverslag met een omschrijving van het resultaat. Deze samenvatting moet zijn afgedrukt op een document voorzien van logo en naam van het onderzoeksinstituut dat de proef heeft uitgevoerd. Het onderzoeksinstituut moet een voor die verrichting geaccrediteerde instelling zijn.

Al met al moet het zowel voor de gebruiker als voor de toezichthoudende instanties duidelijk zichtbaar zijn aan welke brandveiligheidsnorm en maximale prestatie de kast voldoet.

Bron: VROM

Toekomst

De huidige PGS 15 is relatief oud en niet zo bekend bij bedrijven die zich veel bezighouden met accu’s van elektrische fietsen. Desondanks is het wel belangrijk dat uw als tweewielerspeciaalzaak een veiligheidskast heeft die voldoet aan deze wetgeving.

Door het stijgende aantal elektrische fietsen, gebeuren er ook meer ongelukken. Aangezien de PGS 15 niet helemaal gericht was op deze ontwikkeling van lithium-ion accu’s, zijn meerdere partijen, waaronder de verzekeraars, bezig met het ontwikkelen van de PGS 37. De PGS 37 gaat hoofdzakelijk toegespitst worden op het veilig verwerken en opslaan van lithium-ion batterijen.

Hierbij wordt de PGS 15 als standaard genomen worden en zal deze regelgeving aangescherpt worden om zo de PGS 37 te formuleren. Zeker is al wel dat er veel strengere eisen gemaakt zullen worden betreffende het opslaan en vervoeren van accu’s van elektrische fietsen waaraan iedereen moet gaan voldoen.

Mocht er bijvoorbeeld een ongeluk gebeuren (tijdens deze nieuwe PGS 37) waarbij niet aan deze eisen voldaan is, dan zal de verzekering geen geld uitbetalen aan de betreffende partij. Oftewel dan moet de partij die deze schade veroorzaakt heeft alle schade uit eigen zak vergoeden. Deze schade loopt al snel in de miljoenen.

Het is daarom belangrijk om als tweewielerspeciaalzaak om goed op de hoogte te blijven van zowel de huidige PGS 15 als de toekomstige PGS 37. Verder is het verstandig om hier ook op in te spelen door een veilige accu opslagoplossing, zoals een Accu veiligheidskast, aan te schaffen die aan deze eisen voldoet

Back To Top